Thursday, October 8, 2009

Sakura (Cherry Tree)


Sakura (Cherry Tree)
Traditional Japanese

Am Em Am Em Am - - F / Am F Am E Am Dm Am Dm
Am F Am E / Am Dm Am Dm Am F Am E

Sakura, sakura! Yayo-i no sora wa
Miwatasu kagiri, kasumi-ka? Kumo-ka?
Ni-o-i zo izuru
Iza ya! Iza ya! Mina yuka-n

No comments:

Post a Comment